BC - Ghana

1958. Accra - UK. Multifkd env. VF.

U$ 32Lot Photo