ANDORRA

1954 (29 Dic). Of francesa. A la vielle - GR. Sobre comercial impreso. Tarifa 30fr.

U$ 48Lot Photo