MEXICO

c.1879. Apaseo - DF. E 25c, Queretaro 1979, boxed name (xxx). XF.

U$ 80Lot Photo